2023 İçin 10 İK Trendi - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

2023 İçin 10 İK Trendi

2023 yılında İnsan Kaynakları alanında birçok yeni trend gözlemleniyor. Bu trendler iş dünyasındaki hızlı dijitalleşme, küreselleşme ve pandeminin de etkileri nedeniyle önceki yıllara göre daha farklı bir şekilde şekilleniyor. Bu trendler, işverenlerin çalışanları memnun etmelerine, yetenekleri çekmelerine ve elde tutmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, işverenlerin işlerini daha verimli hale getirmelerine ve karlılıklarını artırmalarına da katkı sağlıyor.

Şirketler bu trendlerle, çalışan deneyimi, esnek çalışma modelleri, teknolojik gelişmeler, dijital dönüşüm ve daha birçok faktöre odaklanarak iş süreçlerini optimize etmeyi hedefliyorlar. Bu trendler, şirketlerin daha verimli, etkili ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı olacak.

Bu yazıda, 2023 yılında İnsan Kaynakları alanında popüler olan 10 trendi ele alacağız. İşte, İnsan Kaynakları alanında 2023 yılı için öngörülen en popüler trendler ve bu trendlerin detaylarına dair bilgiler.

  • Oyunlaştırma 

Son zamanlarda oyunlaştırma artık İK trendi haline de geldi diyebiliriz. Etkileşim yaratmak için bize farklı seçenekler sunan oyunlaştırma ile çalışanların hedeflerine ulaşmasına teşvik etmek için rozetler puanlar için oyun benzeri unsurlar kurgulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta oyunlaştırma ile sadece eğlence değil, gelişim ve kendini zorlama da bu kurgunun içinde olmasıdır.

  • Çok Kanallı İletişim

Geride bıraktığımız son birkaç yılda hem işveren hem de çalışan maddi manevi zorlu dönemlerden geçti. Önümüzdeki 2023 içerisinde devam edecek olan ya da durgunlukla devam edeceği varsayılan bu dönemde çalışanlarla işveren arasında maaş zammı, terfi, yan hak haricinde çok kanallı bir iletişim olması gerekmektedir. Özellikle yan haklarla ilgili iletişim daha yüksek sesle yapılması olumlu etki yaratacaktır.

  • Metaverse ile tanışma

Son günlerde sıkça duyduğumuz İK trendleri arasında metaverse hakkında artık daha çok bilgi sahibi olmamız gerekir. Fuarlar, etkinlikler, iş mülakatları, konferanslar, toplantılar artık sanallaşırken geleneksel fiziksel etklinlikleri kısıtlamadan işlerimizde yaratıcı, işbirlikçi ve üretken olmamazı olanak verecektir. Şirketlerin bu alandaki yatırımları ve attığı bazı diğer adımlar özellikle modern işveren markası olması, hibrit çalışma gibi konularda sergileyeceği farklı yaklaşımlar sektöre liderlik etme konusunda önümüzü açacaktır.

  • Çalışan Tükenmişliğine Karşı Koyma

2023 yılının İnsan Kaynakları trendleri arasında yine sıkça duyduğumuz bir başka konudur. İşyerinde çalışanların tükenmişlik sendromu ile başa çıkmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışan tükenmişliğine karşı koyma ve kaçınma girişimleri yine bu sene de öncelikli konular arasında yer alacaktır. Tükenmişlik sendromu, uzun süreli stres ve aşırı iş yükü nedeniyle çalışanların fiziksel ve duygusal olarak yorgun hissetmeleri durumudur. Çalışan sağlığına önem veren işletmelerin kaliteli yetenekleri kaybetmemesi ve onların özellikle mutluluk ve memnuniyetine öncelik vermesi oldukça önemlidir. Bu noktada hazırlanan yöntem ve programlar etkili olacaktır. Bu yöntemler arasında çalışanlara daha fazla esneklik sağlama, iş yükünü azaltma, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etme, işyerinde sosyal destek sistemleri oluşturma ve çalışanlarla daha iyi iletişim kurma gibi stratejiler yer alabilir.

Bunun sonucunda ise çalışanların iş tatmini ve bağlılığını artırmalarına ve nihayetinde şirketin genel verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

  • Dijital Dönüşüm

Dünyada dijitalleşmenin artması, her şeyin hızla değişmesi, çalışanların sürekli öğrenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, işverenlerin çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmaları ve sürekli öğrenme fırsatları sunmaları gerekiyor.

2023 yılında İnsan Kaynakları alanında dijital dönüşümün etkisi daha da artacak. İşletmeler, işe alım, yetenek yönetimi, performans yönetimi ve diğer insan Kaynakları süreçlerinde dijital teknolojileri kullanarak daha verimli, hızlı ve etkili olmayı hedefleyecekler. Örneğin otomatikleştirilmiş işe alım süreçleri, online eğitim programları ve sanal işe yerleştirme gibi farklı alanlarda da kendini gösterebilir.

Her yıl her sektöre olduğu gibi İK sektöründe dikkat edilmesi gereken konular var. İşe alım ve personel yönetimi konusunda daha etkin sonuçlar almak için İK profesyonelleri her yıl yeni trendler belirliyor. Bu yazımızda İnsan Kaynakları sektörü için öne çıkan 10 trend yaklaşımı sizinle paylaştık.

  • Esnek Çalışma

Pandeminin etkisiyle birlikte, esnek çalışma modelleri giderek popüler hale gelmektedir. Çalışanlar, işlerini evden veya uzaktan yaparak daha fazla iş-bireysel hayat dengesi elde edebilirler. İşletmeler, çalışanlarının esnek çalışma modelleri taleplerini karşılamak için daha fazla çaba harcıyorlar. Bu, evden çalışma veya uzaktan çalışma gibi farklı çalışma düzenleri sunarak çalışanlarının daha esnek bir çalışma ortamında çalışmasını sağlayacak yöntemler arayacaklar, çalışanların iş-yaşam dengelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak anlamına geliyor. Buna örnek olarak uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri ve proje bazlı işler gibi farklı modelleri söyleyebiliriz.

  • Yapay Zeka ve Robotik Süreç Otomasyonu

İşletmeler, özellikle işe alım süreçleri, performans değerlendirme süreçleri, veri analizi, maaş ve ödeme işlemleri, işe giriş-çıkış işlemleri gibi birçok süreç otomatik hale getirilebilir. Bu da iş süreçlerinin hızlandırılması, hataların azaltılması ve daha verimli bir İnsan Kaynakları Yönetimi sağlanması anlamına gelir. Bu teknolojiler, işverenlerin maliyetlerini düşürüp zaman kazandırmalarına yardımcı oluyor. Örnek verecek olursak; Yapay zeka kullanarak işe alım sürecinde adayların CV’lerinin taranması ve analiz edilmesi, robotik süreç otomasyonu kullanarak ise maaş ve ödeme işlemlerinin otomatikleştirilmesi gibi işlemler, İnsan Kaynakları departmanlarında büyük bir zaman ve işgücü tasarrufu sağlar.

  • Şeffaflık ve İletişim

Genel açıdan bakıldığında işletme-çalışan bağını güçlendiren en önemli unsur dürüstlüktür ve şeffaflık da dürüstlüğü besleyerek işletmede daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturur. Çalışanlar, işyerlerinde neler olup bittiğini bilmek istiyorlar. Bu nedenle, işverenlerin şeffaf olmaları ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmaları, çalışan memnuniyetini artırıyor. Ayrıca şeffaf bir işletmede çalışanlar kişilerde eşitlik ve adalet duygusu da aynı oranda artar yani çalışanlar arasında ayrımcılık olmadığını açıkça görebilirler. İletişimde ise çalışanların üstüne veya üst birimin çalışanlara neyi nasıl söyledikleri çok önemlidir. 

  • Veri Analitiği ve Veri Tabanlı Karar Vermek / Çalışan Verilerinin Kullanımı

Çalışan verilerinin kullanımı, bir şirketin İnsan Kaynakları departmanının çalışanlar hakkında sahip olduğu verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesini ifade eder. Aynı zamanda işgücü planlaması, performans yönetimi, yetenek yönetimi ve diğer İnsan Kaynakları süreçlerinde daha fazla kullanılacak. Örneğin; işe alım sürecinde adayların CV’leri, performans değerlendirme sürecindeki performans verileri, eğitim ve gelişim verileri gibi birçok farklı veri türü olabilir. Bu verilerin analizi ve raporlanması, İnsan Kaynakları departmanlarının karar vermelerinde büyük bir rol oynar.

Veri analitiği ve veri tabanlı karar verme teknolojileri kullanılarak, İnsan Kaynakları departmanları çalışanların performansını, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını, maaş ve ödeme planlarını ve diğer birçok faktörü analiz edebilir. Bu analizler sonucunda insan kaynakları departmanlarının karar alma süreçlerinde daha doğru ve bilgiye dayalı kararlar almalarına olanak tanır. Örneğin; veri analitiği kullanarak çalışanların performansını analiz eder ve performansı düşük olan çalışanları belirleyip bu çalışanlar için özel bir eğitim programı oluşturabilirsiniz. Sonucunda ise çalışanların performanslarını artırarak şirketin genel verimliliği artar.

  • Çoklu Jenerasyonlu Çalışma Ortamları

İşverenlerin, farklı jenerasyonlardan çalışanları bir arada çalıştırmaları giderek daha sık görülmeye başladı. Gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar arasında çalışma ortamlarının birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bu sayede farklı deneyimler, bakış açıları ve beceriler bir arada bulunarak işletmede yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına ve iş verimliliğinin artmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda çok yönlü çalışanları istihdam ederek çalışanların kariyer gelişimlerine destek olabilirler. 

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.