İK Yazılımlarında Performans Modülü - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

İK Yazılımlarında Performans Modülü

İK Performans Modülü

Performans Modülü bir İK yazılımı modülüdür. Profesyonel bir İK departmanı, çalışanlar ile çalıştıkları organizasyon arasında uyumlu bir ilişki sağlar.  İnsan kaynakları yönetimi, çalışanları teşvik etmek ve iş performansını arttırmak için bir takım önlem, tedbir, çalışma esasları, yöntemler ve teşvikler oluşturur. İnsan faktörünün işletme hedefleri doğrultusunda verimliliğini ve etkenliğini artırmak amacı ile en iyi şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve motive edililir.

İK bir kurumun ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların başında gelir. İnsan kaynakları aynı zamanda kurum içerisinde insana dair yapılan çalışmaları da kapsayan bir birimdir. İşletme stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi gibi işlevlerin yanı sıra örgüt dışından işgören bulma, seçme, eğitme, işgörenlerin verimliliğini artırma gibi faaliyetleri yerine getirir. Kısaca, İnsan kaynakları yönetimi işgören ilişkilerini düzenleyen birimdir.

İK yazılımları, işletmenin insan kaynakları yönetimini ve insan kaynakları süreçlerini akıllı sistemle yönetecek dijital bir çözümlerdir. İşletmeler İK yazılımlarını şirket büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre belirlerler. Her şirketin hedef ve beklentileri farklıdır. İşletmeler de kendilerine fayda sağlayacak olan yazılımları tercih etmek ister.

İK yönetimi ile ilgili birçok yazılım çeşidi bulunmaktadır. İşletmeler bu yazılım çeşitlerini seçerken kendilerine en uygun yazılımları seçmektedirler. Yöneticiler için önemli olan işletmelerin hedeflerine ve beklentilerine uygun olan insan kaynakları yazılımını seçmektir.

İK Yazılımlarında Performans Modülü

İK Yazılımı

Performans değerlendirme modülü ile çalışanlarınızın yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performanslarını değerlendirebilir, alınacak yeni kararlarda daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu modülü çalışanlarınızın gerçek performanslarını doğru veriler ile hesaplayarak çalışan verimliliğini artırmaya ve adil bir süreç yönetimine odaklanır.

Performans yönetimi modülü detaylı ve gerçek zamanlı olarak performans takip ve analizi yapma imkanı verir. Ayrıca çalışanlarınıza hedefler koyar, satış kotalarını görür, zaman harcamalarını takip eder, değerlendirir, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit edebilirsiniz. Performans formlarını değerlendirici, aşama, dönem, hedef, yetkinlik ve genel sonuç puanı parametrelerine göre şube, departman veya unvan, fonksiyon, pozisyon tipi bazında detaylı olarak raporlama yapmaktadır. Yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performans değerlendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

BilişimHR insan kaynakları yazılımı performans modülü, farklı farklı performans değerlendirme yöntemlerini (balanced scored card, 360 derece, object key results vb.) kapsar.

BilişimHR hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.