İnsan Kaynakları Yazılımlarının Tarihi - Öner Bilişim
Demo İste

İnsan Kaynakları Yazılımlarının Tarihi

İnsan Kaynakları Yazılımlarının Tarihçes

Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları Yazılımlarının Tarihi

İnsan Kaynakları yazılımlarının tarihi 1970’li yıllara dayanır. Gelişen teknoloji ile dijitalleşmenin başladığı bu zamanlarda şirketler, hantal süreçleri otomatik hale getirmenin zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacağını anlamıştı. Ancak 1970’li yıllarda teknoloji henüz yeteri kadar gelişmemişti. Bu sebeple şirketler yalnızca temel bordro işlevlerini yapabilen, manuel girdilere dayanan basit raporların çıkarılmasına izin veren yeşil ekranlar ile sınırlıydı.

1980’lerin başında, ERP(Kurumsal kaynak planlama) yazılımlarının ilk örnekleri piyasaya sunulmaya başlandı. Bu yıllarda insan kaynakları işlevleri, üretim planlama, malzeme yönetimi, finansman yönetimi gibi birimlerle birlikte, aynı ERP veri tabanında ek fonksiyon olarak sunuluyordu. 1980’lerin sonuna doğru PeopleSoft, ilk defa finansal bir ERP’ye eklenmek yerine yalnızca İK gereksinimlerini hedef alarak geliştirdiği uygulaması, insan kaynakları yazılımlarında yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

1990’lı yıllar boyunca İK yönetimi özellikleri ERP vb. ana yönetim yazılımlarına entegre olarak geliştirildi. Artık kariyer yönetimi, işe alım, yetenek ve performans yönetimi gibi kavramların yer aldığı yazılımlar ortaya çıkmaya başlamıştı. İK yönetimi fonksiyonlarına önem veren şirketler İK yazılımlarını geliştirmek için bütçe ayırmaya başladılar. 1990’ların sonunda internet teknolojisinin gelişmesi ile istemci-sunucu teknolojisinden web’e geçilerek İK yazılımlarında bir dönüşüm başladı. İnsan Kaynakları işlevselliği buluta kayarken, düşük bütçeli küçük şirketler için erişilebilir oldu. Selfservis özelliği ile yalnız ik değil tüm şirket üyeleri için portallere erişim hakkı sunuldu.

2000’li yılarda insan kaynakları alanı, teknolojik özellik ve vizyon bakımından daha çok odaklanılan yeni trend haline geldi. İnsanı kaynak olarak görmek yerine, yatırım olarak görmenin önemi ortaya konuldu. HR sistemlerinden HCM(Human Capital Management) sistemlerine geçildi. İnsan kaynaklarında bakış açısının değişmesi ve kapsamının fazlaca genişlemesiyle birlikte, özelleşmiş uzmanlıklara ihtiyaç duyuldu. Aynı zamanda, uygulama sağlayıcılar da, ürünlerini ayrıştıracak ve rekabet üstünlüğü sağlayacak farklı buluşlar düşünmeye başladılar. Bu düşünceler doğrultusunda, dünyada insan kaynaklarının yalnızca belirli alanlarında uzmanlaşmış ve konularında en iyi çözümü sunan bulut uygulamaları hizmete sunuldu. Örneğin, sadece işe alım ya da performans yönetimi yapan uygulamalar gibi. Daha sonra bu uzman uygulamalar, şirket satın almaları ve birleşmeler sayesinde, büyük sistemler oluşturarak entegre çözümler haline geldi.

Gelinen son durumda hala bazı ERP yazılımları içerisinde İK modülleri bulunurken, bazı büyük şirketler yalnızca İK’ya özel yazılımlara geçtiler. Zaman geçtikçe yalnızca bazı İK yönetimi fonksiyonlarının yer aldığı bağımsız yazılımlar ortaya çıkmaya başladı. Şu an işe alım fonksiyonları ile başlayan bu süreç makine öğrenmesi teknikleri ile işe alınacak çalışanları tahmin etmek, eşleştirme algoritmalarını kullanarak İK profesyonellerine işe alınabilecek yeterlilikte personel önerileri yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Yazılımlarının Tarihci

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi, genel anlamda hem işletme bilimi hem de farklı sektörlerdeki şirketler için ayrı bir önem taşıyor. İşletme biliminin en etkili alt dallarından biri olan bu alan, şirketlerin kurumsallaşma yolculuklarından verimli ve kaliteli bir üretime kadar tüm adımlarında etkili bir role sahiptir. İyi ve doğru bir insan kaynakarı yönetimi, şirketler arasında rekabet ortamında başarıyı elde etmenin en önemli adımlarından birisidir. İnsan kaynakları yönetimini tam olarak ne anlama geldiğini ve hangi süreçlerden oluştuğunu öğrenmek için https://onerbilisim.com/insan-kaynaklari-yonetimi-hrm-nedir/ yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi

İK yönetimi(HRM), insan kaynağının edinilmesi, geliştirilmesi, çalışanların iş yerinde tutulması ve en iyi şekilde kullanılmasına yönelik modern bir yaklaşımdır. İnsan kaynaklarının odak noktası gelişimdir. Her seviyeden yöneticileri ilgilendiren bir konudur ve çalışanların katılımı, performansı ve büyümesi için katkı sağlar. Günümüzde bir çok şirket, İKY’yi personel yönetimine tercih eder çünkü İKY, en iyilerden oluşan kaliteli ekibin devamlılığında ciddi önem taşır. Ayrıca İK yönetiminin önemine aşağıdaki maddeleri de örnek verebiliriz;

  • Sonuçlara katkı sağlar.
  • İş gücünün geliştirilmesine yardım eder.
  • Çalışanlarla sağlam ilişkiler kurar.
  • İşe alım ve personellerin yerleştirilmesini sağlar.
  • Ve son olarak da, şirketin büyümesine destek olur.

İnsan Kaynakları Yazılımı Kullanmayan İşletmelerin Karşılaştığı Zorluklar

İK yazılımı kullanmayan büyük ya da küçük tüm işletmeler ciddi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunlara örnek vermek gerekirse;

  • Çalışanların performansını tam değerlendiremez ve gereken verimi alamaz.
  • Şirket içerisinde iletişim eksikliği yaşanır.
  • İşe alım ve ücret yönetiminde zorluklar yaşarsınız.
  • Son olarak da, mevzuata olan uygunluğunuzu bir yazılım ile kontrol edemediğiniz için olası bir hata durumunda ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz.

Öner Bilişim olarak sunduğumuz BilişimHR, gelişmiş işe alım yönetimi, bordro ve personel yönetimi gibi işletmeniz için ihtiyacınız olan özellikleri karşılamakta ve özlük modülü, izin modülü ve bütçe modülü gibi çeşitli modüller ile firmanız için en doğru karar olacaktır. Detaylı bilgi almak ve ürünlerimiz hakkında demo istemek için tıklayınız.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.