Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Öner Bilişim;

  • Teknoloji üreten bir Türkiye,
  • Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
  • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
  • Nitelikli insan gücü,
  • Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü,

yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamın keyfini çıkarmasını istemektedir.  Bu bağlamda başta Türkiye Bilişim Derneği olmak üzere sivil toplum örgütlerini desteklemektedir.