Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Ne İşe Yarar? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Ne İşe Yarar?

Oryantasyon Eğitimi

İşe yeni başlayan birisi çalışma ortamına, işyerindeki kişilere yabancıdır bu yüzden işçinin aklında birçok soru  işareti vardır. İşçi,  “Hangi işleri yapacağım ? ”, “Görevlerimi nasıl yerine getirebilirim? ”, “İşlerin son teslim tarihi ne zaman?”, “ Kimlerle çalışacağım?”, “Hangi yöntemleri kullanmalıyım?”, “İşlerimde neler ön planda olmalı?”, vb. soruları oryantasyon eğitimiyle cevaplayabilir. Oryantasyon sürecinin olumlu yönlerinden biri de işçinin adapte olmasına katkı sağlayarak işleri rahat ve verimli şekilde yapmasına katkı sağlamasıdır. Birçok şirket oryantasyon süreçlerindeki eğitimleri maliyet olarak görüyor ve işçiyi iş başındayken öğrenmeye yönlendiriyor bu durumda işçi yukarıda söz ettiğim sorularla kafasını meşgul edip işine odaklanmasına engel oluyor bu yüzden oryantasyon eğitimi işletme verimliliği ve işçinin başarılarını gösterebilmesi için çok önemlidir. Oryantasyon süreci işçiye kendini yalnız olmadığını ve değerli olduğunu hissettirerek kişide motivasyonun düşmesine engel olur. Bu yazımızda oryantasyon nedir sorusunu cevaplayacağız.

Oryantasyon Nedir?

Oryantasyon kelime olarak uyum sağlama, bulunulan ortama alışma olarak anlamlandırılmaktadır. İş yaşamında işçinin iş yerindeki çalışma ortamına, iş arkadaşlarına, ofis içindeki kafeterya vb. yerlerin konumuna, yapacağı işlere, görev tanımına ve sorumluluklarına alışmasıdır. 

Oryantasyon Eğitimi Nasıl Olmalı?

Oryantasyon eğitimi planlı ve doğru bir zamanlama ile gerekirse sahada yapılmalıdır. Uzun süreli bir oryantasyon olursa işçi uyum sürecinden sıkılıp işin özünden uzaklaşır, kısa olur ise de formalite gibi görünür işçinin işe olan ciddiyeti düşebilir, işin esas noktalarının ve öneminin farkına varamaz. İşçiye verilen bilgiler net, açık ve yeteri düzeyde bilgiler olmalıdır, işle ilgili konulardan kopup farklı yerlere dallanıp budaklanırsa işçinin kafası karışır, üstünkörü anlatılırsa işçi yetersiz bilgi edinir. Eğitim işçiye veya yapılacak işe göre farklı şekillerde ve düzeylerde düzenlenebilir. İşçiye gerekli olan bilgi ve öneriler işçiyi ilgilendiren görev ve sorumluluklar çerçevesinde olmalıdır.

Oryantasyon içeriğine şirketin amacı, misyonu ve vizyonu ile başlamak işçinin işyeri hakkında fikir sahibi olması için önemlidir. Daha sonrasında kullanılan materyaller, işyeri personelleri ve yöneticiler tanıtılır,  iş başında oryantasyon eğitiminde işçiye de görevler verilmeli ve kendi başına sorumluluklarıyla baş edişinin sonuçlarını görebiliriz. Ayrıca işçi hata yaptığında ona yapıcı bir şekilde yaklaşmalı etkili sorun çözme konusunda da bilgilendirilmeli.  İyi bir oryantasyonda işçinin beklentilerine de önem verilmelidir ve oryantasyon sonunda işçinin sorularına açık, anlaşılır ve net cevaplar verilmelidir.

Oryantasyon Eğitimi Ne İşe Yarar?

İlk olarak işe yeni başlamış işçiye işletme kültürünü ve politikalarını anlatmak çok önemlidir. Ancak bu adapte sürecini işçiye bırakarak işe hızlı ve aktif şekilde uyum sağlaması beklenemez, iş sürecinde dahi işçiyi yetersiz kaldığı konularda bilgilendirmelidir. İşçi kiminle neyi nasıl yapacağını bilir ve ona göre işlerini yerine getirir. Oryantasyon eğitimi insan kaynakları tarafından yönetilen bir süreçtir. Oryantasyon süreçlerinin daha efektif yürütülmesi için bir insan kaynakları yazılımı büyük fayda sağlayacaktır.

Oryantasyon eğitimi iş yerindeki yeni işçinin motivasyonunu, işe gösterilen özeni bağlantılı olarak iş verimini etkilemektedir. Oryantasyon süreci işçiyi işletmeye bağlar ve kurumsal sadakati artırır ve işçinin iş ortamı hakkındaki bilgisizliğinden doğabilecek problemleri önler.

Oryantasyon eğitimi doğru ve verimli geçen işçi şirketine değer katma noktasında da gelişir, olası sosyalleşememe durumları ortadan kalkar, şirkette görüş öneri ve yeni fikirlerini çekinmeden özgüvenli şekilde dile getirebilir sonuç olarak işçi performansını en başarılı düzeyde ortaya koyarak şirket gelişimine de katkı sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.