Ücretli İzin ile Ücretsiz İzin Arasındaki Farklar - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

Ücretli İzin ile Ücretsiz İzin Arasındaki Farklar

Ücretli İzin ile Ücretsiz İzin Arasındaki Farklar

İşletmelerde çoğu işçi günlük monoton hayatından sıkılıp biraz ara vermeye ihtiyaç duyar. Ancak bu ara günlük dinlenmeler aksine haftalık veya yıllık izin olarak adlandırılan belirli zaman dilimlerinde iş görmeme durumudur. İşçi izne ayrılarak hem bedensel hem de ruhsal olarak kendisini dinlendirir aynı zamanda sosyal yaşamında olan kişilerle daha çok ve aralıksız vakit geçirerek motivasyonunu yükseltir. İşçinin izni bittiğinde ise motive olduğu ve kendini yenilediği için işe olan ilgisi, verimi ve çabası da artacaktır.  Bu bahsettiğimiz izinlerin ise benzer olduğu kadar farklı yönleri de bulunmaktadır. 

Ücretli ve Ücretsiz izin arasındaki farklara detaylıca girmeden önce eğer ücretli izin ve ücretsiz izin kavramlarının ne olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Ücretli İzin İle Ücretsiz İzin Farkları

Ücret Farkı

  • Ücretli izin kullanan çalışana iş görme borcunu yerine getirdiği zaman dilimindeki gibi hiçbir kesinti veya aksama olmaksızın ücret ödemesi yapılır.
  • Ücretsiz izin kullanan bir çalışanın iş sözleşmesi askıda sayıldığı için izinde olduğu zaman dilimi boyunca herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Hangi Durumlarda /Kimlere Verilir?

  • Ücretsiz izin; genellikle kıdemi az olan, işe yeni başlamış olan veya gerekli koşulları taşıyan işçilere verilir. 
  • Ücretli izin; işçinin annesi, babası, kardeşi, eşi, çocuğu veya eşinin ailesinden birinin vefat etmesi sonucunda, doğum durumlarında (işçi anneyse doğum izni / baba ise babalık izni), işçinin evlenmesi, evlat edinmesi, hastalık durumlarında veya ulusal/resmi bayramlarda verilen izindir.

Tarafların İş Sözleşmesinde Bulunan Yükümlülükleri

  • Ücretsiz izin; işçi iş görme borcunu işveren de ücret ödeme borcunu yerine getirmez çünkü iş sözleşmesi askıda sayılır.
  • Ücretli izin; işçi iş görme borcunu yerine getirmez ancak işveren ücret ödeme borcunu işçi çalışıyormuş gibi ödemeye devam eder.

İzin Kullanılmasına Dair Taraf Onayları

  • Ücretli izinde eğer işçi izne gitmek istemezse bile işveren işçiyi izne çıkarabilir yani tek taraflı olarak bu iznin kullanılmasına işveren karar verebilir. Çünkü kanunen işçiye hak olarak tanımlanmıştır.
  • Ücretsiz izinde ise işçinin eğer mevsimlik işçi değilse ve herhangi bir ücret alamayacağını da göz önünde bulundurursak işveren işçiyi tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderemez. Eğer işçi rızası olmadan işveren işçiye ücretsiz izin verirse işçi iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

İzinlerin Kıdem Tazminatına Etkisi

  • Ücretli izinde işçi çalışıyor olarak sayıldığından dolayı çalışılmayan günler kıdemi etkilemez.
  • Ücretsiz izinde işçinin çalışmadığı yani izinde olduğu günler işçinin kıdeminden düşülür.

Ücretli İzin İle Ücretsiz İzin Benzerlikler

Ücretli izin veya ücretsiz izin kullanmak isteyen çalışanlar kullanacakları izni açık ve net gerekçesiyle birlikte ne zaman izne ayrılacaklarını ve izinde olacakları zaman dilimini yazılı olarak işverenine bildirmekle sorumludur. Çalışan işe gelmez çünkü istirahat ederek ruhsal ve fiziksel olarak kendini dinlendirip izin bittiğinde daha motive olarak işine devam edebilmesi için verilen izin çeşitleridir.

İşçi ücretli izinde ya da ücretsiz izinde olduğu zaman diliminde başka işlerde çalışamaz.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.