Kurumsal Kaynak Planlama

Kurumsal kaynak planlama – ERP Yazılımları

Harness Your Social Proof

Kurumsal kaynak planlama yazılımları, bir işletmede ayrı ayrı ele alınan birimleri (finans, insan kaynakları, üretim, satış ve pazarlama vb.) tek bir yazılım sistemi altında toplar ve ortaklaşa veri paylaşımlarını sağlar. ERP yazılımları bölümleri ve iş süreçlerini birleştirip bütünleştirerek rekabet üstünlüğü elde edilmesini sağlar.

Öner Bilişim kurumsal uygulama yazılımı ürünleriyle birlikte nitelikli bir danışmanlık hizmetini de gerekli görmekte, projenin ya da ürünün özelliklerine, müşteri kuruluşun yapısına ve isteklerine göre danışmanlık hizmetlerini esnek biçimde düzenleyebilmektedir.

Yazılım projelerinin başarısı, aynı zamanda paydaşların iletişim içerisinde ve birbirlerinin tanımlarına hakim olmalarından geçmektedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında Öner Bilişim olarak, farklı sektörlerden kazanılmış deneyimlerimizi müşteri ve müşteri adaylarımızın hizmetine sunuyoruz.

Seksenin üzerinde projede görev almış yönetim kadromuz, önceden karşılaşılacak sorunları çözerek sorunlar oluşmadan, paydaşları bilgilendirerek hizmet sağlıyor ve kullanıcılarla birlikte proje yönetimi gerçekleştiriyoruz. Projenin uygulama aşamasında sürecin hızlı ve verimli ilerlemesi için projenin ya da ürünün özelliklerinin alımında ve geliştirilmesinde yol gösterici oluyoruz.

Kurumsal kaynak planlama (ERP), proje yönetimi, veri dağıtım platformları, iş zekası, insan kaynakları ve bordro süreçlerinde uzmanlıklarımızın yanı sıra partnerlerimiz ile de ihtiyaç duyulan gereksinimlere hızlı çözümler sunabilmekteyiz.

Sunduğumuz Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Ürünleri

Bilişim ERP

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

İncele