Personel Deneme Süresi Nedir ve Ne Kadardır? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

Personel Deneme Süresi Nedir ve Ne Kadardır?

İşletmelerde işe yeni başlayan çalışanlar kendilerinin iş becerilerinin işe başlamış olduğu işletmenin çalışma koşullarına ve sözleşme ile üstlenilen işin çalışanın gerçek yaşamındaki somutluğa uygunluğunun anlaşılabilmesi için çalışan belli bir süre işletmede kendini dener ve o iş için uzun dönemde çalışabilmeye uygun olup olmadığını anlar. Deneme süresi olarak adlandırılan bu süre hem işverenlere adaylar hakkında daha fazla bilgi sağlar hem de çalışanlara şirketi ve pozisyonu daha yakından tanıma fırsatı sunar böylece işçi, işverenine ve iş arkadaşlarıyla ortaya çıkabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebilir. 

Birçok işveren, yeni bir çalışanı işe almadan önce onun yeteneklerini, uyumunu ve performansını değerlendirmek için bir deneme süresi uygular. Peki bu deneme süresi nedir ve ne kadar sürede kullanılır yazımızda bunları inceleyeceğiz.

Personel Deneme Süresi Nedir?

Bir işverenin yeni bir çalışanı belirli bir süre boyunca işe almadan önce denemek amacıyla uyguladığı bir süreçtir Türkiye’de personel deneme süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. İş Kanunu’na göre, işverenler yeni bir çalışanı işe almadan önce belirli bir süreyle sınırlı olarak deneme süresi uygulayabilirler. 

Personel deneme süresi, işverenin yeni çalışanın performansını gözlemlemesi ve uygunluğunu değerlendirmesi için bir fırsat sağlar. Personel deneme süresi, işverenin adayın şirket kültürüne uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve uygunluğu konusunda karar vermesi için bir imkan sunar. Ayrıca işverenler, adayların iş performansını gerçek iş ortamında gözlemleyerek daha doğru bir karar verme şansına sahip olurlar.

Personel Deneme Sürecinin Koşulları

  • Personel deneme süresi, işveren ve çalışan arasında önceden belirlenmiş bir anlaşmaya dayanır. Sözleşmede süre, fesih koşulları, ücret ve diğer haklar gibi şartlar açıkça belirtilmelidir.
  • İşveren ve çalışan, deneme süreci sırasında sözleşmeyi değiştirme veya feshetme olanağına sahiptir.
  • Personel deneme süresinde çalışan, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışabilir.
  • Çalışan, personel deneme süresi boyunca İş Kanunu’nda belirtilen tüm işçi haklarına sahiptir.
  • İşveren veya çalışan, herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
  • Personel deneme süresi sonunda işverenle çalışmaya devam çalışan, artık geçici bir çalışan statüsünden sürekli bir çalışan statüsüne geçer ve tüm işçi haklarına sahip olur.

Personel Deneme Süresi Ne Kadardır?

Türkiye’de personel deneme süresi, İş Kanunu’ a göre en fazla 2 aydır. Ancak toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi, işveren ve çalışan arasında yapılacak sözleşmede net bir şekilde belirtilmelidir. İşveren, personel deneme süresi boyunca çalışana İş Kanunu’nda belirtilen tüm işçi haklarını sağlamakla yükümlüdür. İşveren veya çalışan, personel deneme süresi içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu süre sonunda işverenle çalışmaya devam eden çalışan, sürekli çalışan statüsüne geçer ve tüm işçi haklarına sahip olur.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.