SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Swot Analizi Nedir Nasıl Yapılır

İş dünyasında ve stratejik planlama süreçlerinde, organizasyonların iç ve dış faktörleri değerlendirmek, güçlü ve zayıf yönleri belirlemek, fırsatları değerlendirmek ve tehditlere karşı önlemler almak için kullanılan etkili bir araç olan SWOT analizi, kapsamlı bir stratejik anlayış elde etmeye yönelik önemli bir adımdır. SWOT analizi, “Strengths” (Güçlü Yönler), “Weaknesses” (Zayıf Yönler), “Opportunities” (Fırsatlar) ve “Threats” (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir.

SWOT Analizi Adımları

 1. Hedef Belirleme: SWOT analizi, belirli bir amaca hizmet etmelidir. Örneğin, yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi, bir projenin değerlendirilmesi veya rekabet avantajlarının belirlenmesi gibi belirli bir hedefe yönelik olarak yapılabilir. Bu, analizin odaklanmasını ve elde edilen verilerin daha değerli olmasını sağlar.
 2. Kaynak Toplama: SWOT analizi için doğru ve güvenilir verilere erişim önemlidir. İç kaynaklardan elde edilen finansal veriler, müşteri geribildirimleri, çalışan performansı gibi bilgiler yanı sıra dış kaynaklardan gelen sektörel gelişmeler, pazar trendleri gibi veriler de değerlendirilmelidir.
 3. Fikir Alışverişi: SWOT analizinde yer alacak ekip, her bir kategori için fikirleri paylaşmalıdır. İç faktörlerin (güçlü ve zayıf yönler) ve dış faktörlerin (fırsatlar ve tehditler) detaylı bir şekilde tartışılması, bu aşamanın temelini oluşturur.
  • İç Faktörler:
   • Neyi iyi yapıyoruz?
   • En güçlü varlığımız nedir?
   • Geliştirmemiz gereken yönlerimiz neler?
   • En düşük performanslı alanlarımız hangileri?
  • Dış Faktörler:
   • Sektörde hangi eğilimler öne çıkıyor?
   • Rakip sayımız ve pazar payları nedir?
   • Hizmetlere veya ürünlere zarar verebilecek düzenlemeler var mı?
 4. Bulguları İnceleme: Analiz ekibi, topladığı fikirleri rafine eder ve üst yönetimle paylaşır. Öncelikler belirlenir, fikirler netleştirilir ve analiz sürecinin odak noktaları belirlenir.
 5. Strateji Geliştirme: Güçlü yönlerle fırsatları birleştirme, zayıf yönleri iyileştirme ve tehditlere karşı önlemler alma süreci başlar. SWOT analizini stratejik bir plana dönüştürmek, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına rehberlik eder.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi yapmak için, iç ve dış faktörleri değerlendirip, elde edilen verilere dayanarak stratejik bir plan oluşturulur. bu planın adımları ve nasıl yapılacağını aşağıda anlatmaya çalıştık.

Güçlü Yönler 

 • Sizi rakiplerinizden üstün kılan nedir?
 • İşletmenizde neleri iyi yapıyorsunuz?
 • Rakipleriniz sizin neyi iyi yaptığınızı düşünüyor mu?

Örnek cevaplar:

  • Yüksek müşteri memnuniyeti.
  • İnovasyona açık bir organizasyon.
  • Güçlü finansal performans.

Zayıf Yönler 

 • İşletmenizde neleri kötü yapıyorsunuz?
 • İyileştirmeniz gereken noktalar nelerdir?
 • Rakipleriniz gözünde ortaya çıkan zayıf yönleriniz neler?

Örnek cevaplar:

  • Yüksek personel devir oranı.
  • İç iletişim eksikliği.
  • Pazarlama stratejilerinde zayıf performans.

Fırsatlar

 • Bugün hangi gerçekçi fırsatlara sahipsiniz?
 • Çevrenizde size fayda sağlayabilecek ne tür gelişmeler oluyor?
 • Hangi tekrarlayan yaklaşımlardan fayda sağlayabilirsiniz?

Örnek cevaplar:

  • Genişleme için yeni pazarlar.
  • Teknolojik gelişmelerle uyum.
  • Müşteri taleplerine cevap verebilecek yeni ürün fırsatları.

Tehditler

 • Şu anda mevcut olan olumsuz yaklaşımlar neler?
 • Ne tarz engellerle karşılaşmaktasınız?
 • Beklenen iş, ürün ve hizmet standartları değişiyor mu?

Örnek cevaplar:

  • Artan rekabet.
  • Ekonomik belirsizlikler.
  • Yeni düzenlemeler ve yasal zorluklar.

SWOT Analizi Önemi

SWOT analizi, organizasyonların performansını değerlendirerek riskli süreçleri belirlemelerine ve stratejik bir plan oluşturmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir işletme kendi güçlü yönlerinin farkında olabilir, ancak bu güçlü yönleri zayıf yönler ve tehditlerle değerlendirmeden gerçek riski anlamak zordur. Analiz, organizasyonların sektördeki konumlarını anlamalarına ve doğru stratejileri geliştirmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, SWOT analizi, organizasyonların stratejik planlama süreçlerinde kullanılan güçlü bir araçtır. Doğru bir şekilde uygulandığında, organizasyonların rekabet avantajlarını artırmasına, riskleri azaltmasına ve sürdürülebilir bir başarı elde etmesine yardımcı olabilir.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.