Bilişim HR

Bilişim AŞ.’nin BilişimHR ürünü, kamu ve özel sektörün önde gelen kurumlarında yaygın olarak kullanılan bir insan kaynakları yazılımıdır. Çeşitli platformlarla bütünleşik (entegre) versiyonları ile yaklaşık yarım milyon çalışana ulaşmaktadır.

Öner Bilişim

İş Çözümleri
0850 833 49 74

  İletişim bilgilerim ile irtibat kurulmasını kabul ediyorum.

  Genel Değerler

  Değer Katar

  BilişimHR ürünü, Türkiye pazarında 35 yılı aşkın süredir bulunmakta, farklı kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan tüm “know-how”ı bünyesinde barındırmaktadır.

  Kullanım Kolaylığı

  Yüzden, on binlerce çalışanı olan kurumlar zaman kısıdı olan insan kaynakları girişlerini ve bordro hesaplarını dakikalar içinde çözüme kavuşturur, gerekli muhasebe ve SGK bildirimlerini yapar.

  Teknolojik Olarak Anı Takip Eder

  Sürekli gelişen teknolojide yenilikçi ve yaratıcı adımlar atarak her zaman günceldir.

  Sonsuz Sayıda Hiyerarşi ve İş Akışı

  İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevlerini, esnek iş akış süreçleri ile destekler.

  Entegrasyon Yeteneği

  Yaygın olarak kullanılan kurumsal iş yazılımlarının tamamıyla entegrasyon yeteneği bulunmaktadır. Ayrıca kurum yazılım sistemlerine dokümante edilmiş web servisi mimarisiyle erişir.

  Raporlama Yetkinliği

  Yönetimin karar verme sürecini destekleyen yasal, istatiksel, çözümsel, analitik rapor seçenekleri ile kullanıcıya zengin ve eşsiz bir birikim sunar. Sahip olduğu bu olanaklar ile yönetimin zamandan ve ekstra iş yükünden tasarruf ederek doğru ve stratejik kararlar vermesine olanak tanır.

  Yasal Mevzuat Uyumluluğu

  Uluslararası markalara kıyasla ulusal mevzuatlarımıza tam uyumlu olarak sunulur. Gerçekleşebilecek düzenlemeler genelgenin çıkmasıyla beraber sistemde tanımlanır.

  Kuruma Özel Uyarlama İmkanı

  Yetkin iş ortakları sayesinde kurumunuzun ihtiyacı olan değişiklikler hızlı ve güvenilir bir biçimde sunulur.

  İnsan Kaynakları Yıllık Raporlama

  İnsan kaynakları yıllık raporlamalarına yönelik tüm gelişmeleri entegre iş zekası ve sistem raporları aracılığıyla sunabilirsiniz.

  Modüller

  İnsan kaynakları çalışanları bu modül içerisinde işletme çalışanlarını tanımlayabilir, çalışan bilgilerinin (adres, öğrenim, nüfus, öğrenim, önceki iş deneyimi vb.) giriş, düzeltme ve görüntülemelerini yapabilmektedir.

  Bu modülün içerisinde esnek organizasyon yapısına (şirket, işyeri, bölüm/departman, görev, unvan) göre organizasyon sisteme tanımlanıp bu doğrultuda norm tanımlaması yapabilir, esnek alanlar tanımlanabilir. Bununla birlikte veriler zaman tünellerinde tutulduğundan dolayı istenilen güne geçiş yapıp hem geçmiş görüntülenebilir hem de geleceğe dönük işlemler yapılabilir.

  Organizasyon şeması kullanılarak kurumun bilişim organizasyon şemasını hiyerarşik olarak oluşturabilir ve organizasyonda yer alan birimlerin adı, birim türü, yöneticisinin adı soyadı, görevi, resmi bilgilerinden istediklerini çalışanlara gösterebilir ve kendisi görüntüleyebilir. Aynı zamanda organizasyon şemasında yapılan her işlem sisteme bağlı kullanıcıya özel olarak kaydedilebilmektedir. Oluşturulan hiyerarşiler, sicil, görev, birim şeklinde gösterilebilir, kurumun web sitesinde görüntülenmek üzere yayınlanabilir.

  İnsan kaynakları çalışanları istediği içerikte sonsuz personel bilgisini güvenli, esnek ve ulaşılabilirliği kolay bir şekilde takip edebilir.

  İşletme çalışanları bu modül içerisinde İK’nın izin verdiği ölçüde verileri görüntüleyip düzeltip girişlerini yapabilir. Bu giriş işlemlerinde İK’nın istediği iş akışı sistematik olarak izlenebilir.  Ayrıca İK ‘nın izin verdiği ölçüde ve iş akışı doğrultusunda bilgi girişi yapabilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir.

  Yöneticiler, kendilerine bağlı çalışanların maaşını, özlük bilgilerini CV şeklinde görüntüleyebilmektedir. İK yöneticileri tarafından tanımlanan hiyerarşiler, kurumların web sitesinden yalnızca görüntülenebilir, kurum içi internet sayfasından sisteme bağlanarak yetkileri dahilinde işlem yapabilmektedir, çalışanlarını daha yakından tanıma imkanı elde etmektedir. Ayrıca kendisine bağlı çalışanların özgeçmişine erişebilir.

  Mobil kullanımının artmasıyla çalışanların kurum etkileşimleri de cep telefonu, tablet gibi platformlara evrilmiştir. Bu bağlamda mobil özlük kullanıma açılmıştır.

  Servis kurum yazılımları üzerinden talep ve işlem gerçekleştirmek için özlük modülünün servisleri dokümantasyonuyla beraber bilgi işlem departmanlarının kullanımına açılabilmektedir.

  İnsan kaynakları departmanı bu modül içerisinde tüm bordro hesaplatma işlemlerini yürütür. Sonsuz sayıda bordro türü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir; çalışanlar, iş yerleri yasal statülerine göre gruplandırılabilir, bu gruplar ve tanımlanan bordro türü detayında özel hesaplama grupları oluşturulabilir, ek gelirin hangi yasal tanımlamalara tabi olduğu kullanıcı tarafından tanımlanabilir, bordroya esas çalışma günleri otomatik olarak sistem tarafından aktarılabilir.

  Aynı zamanda birim ücret bilgisi net/brüt, aylık/günlük/saatlik olarak tarihsel olarak takip edilebilir, dövizli ücretler tanımlanabilir ve birden fazla ücret, bütün puantajlar (ücret, çalışma günü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi vb.) Excel’den aktarılabilir, aylık kesinti ve ek gelir planlaması yapılabilir, bordro hesaplamaları toplu ya da kişisel bazda hesaplatılabilir, banka disketi ve SGK ile ilgili raporlar sistemden alınabilir, kullanılan muhasebe sistemine uygun bordro muhasebe fişi oluşturulabilir. Sendikaya tabi kurumlar için fark ek bordroları ilgili ay için oluşturulabilir ve muhasebe entegrasyonları yapılır.

  İşletme çalışanları self-servis bordro ekranları üzerinden insan kaynaklarının yetki verdiği tarihte, izin verilen bordro türlerini geçmişten günümüze görüntüleyebilir.

  Yöneticiler bu modülde kendisine bağlı çalışanların bordrolarını görüntüleyebilir.

  İnsan kaynakları çalışanlarının farklı fazla mesai türlerini tanımladıkları, bilgileri görüntüleyerek bu bilgileri bordro modülüne aktarabilmektedirler.

  İşletme çalışanlarının fazla mesai girişi yaptığı ve onay durumlarını görüntüleyebildikleri modüldür.

  Yöneticiler, bağlı çalışanlarının fazla mesai taleplerini onaylama ve görüntüleme işlemlerini yapabilirler. Ayrıca bağlı çalışanlar için toplu mesai girişi ve onaylama işlemi gerçekleştirebilirler.

  İnsan kaynakları çalışanları, yönetici tarafından onaylanmış avans bilgilerini bordro modülüne aktarır ve sonrasında muhasebeleştirilir.

  İşletme çalışanlarının farklı türlerde (iş, maaş ve ihtiyaç) avans talep ettikleri modüldür.

  Yöneticilerin, İK’nın sınırlarını koyduğu ölçüde, kendilerine bağlı personele verecekleri avans bilgilerini ayarlama ve bu bilgileri İK’ya iletme işlemlerini yaptığı modüldür.

  İnsan kaynakları çalışanları, yönetici tarafından onaylanmış prim bilgilerini bordro modülüne aktarır.

  İşletme çalışanlarına prim bildirimlerinin gönderildiği modüldür.

  Yöneticilerin İK’nın sınırlarını koyduğu ölçüde, kendilerine bağlı personele (performansı ölçüsünde) verecekleri prim bilgilerini düzenleme ve bu bilgileri İK’ya iletme işlemlerini yaptığı modüldür.

  İnsan kaynakları çalışanları, işletme çalışanlarının ücret değerlerini, artış işlemlerini ve ücret kriterlerine göre kontrolleri yaptığı modüldür.

  Yöneticiler de İK’nın kendisine ilettiği bilgileri onaylama işlemlerini yaptığı, aynı zamanda kendisine bağlı çalışanlarının maaşlarını görüntüleyebildiği modüldür.

  İnsan kaynakları çalışanları bu modülde politika ücretlerine ya da genel artış oranına göre yapılan ücret değişikliklerini yöneticilerin onayına sunar. Bu modülde, ücretler artış yapılmadan yöneticilere sunulabilir ve değişikliğin kendileri tarafından yapılması sağlanabilir.

  Yöneticiler İK tarafından kendilerine sunulan ücret değişikliklerini onayladıkları modüldür. Bu modülde yöneticiler ücret değişikliklerini kendileri de yapabilmektedir.

  İnsan kaynakları çalışanlarının işletme bünyesinde verilen yurtiçi ve yurtdışı harcırahları yönettiği modüldür. Harcırahlar mevzuata göre hesaplanarak kullanılan muhasebe sistemine uygun muhasebe fişi oluşturulabilir.

  İşletme çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışı harcırah taleplerini self-servis ekranları üzerinden yaptığı, belgelerini yüklediği modüldür. Bu modül kapsamında tanımlanan onay mekanizmasına göre ödeme işlemi gerçekleşir.

  Yöneticilerin İK’nın koyduğu sınırlar ölçüsünde kendilerine bağlı personelin yaptığı harcırah işlemlerini onayladığı modüldür.

  İnsan kaynakları çalışanları bu modülde yıllık personel bütçesini belirlerken dilediği kadar farklı senaryolar hazırlayabilir, farklı tutarsal, toplam, oransal olarak ek gelir ve ücretleri belirler, farklı görev ve unvanlara yeni dönem norm bilgilerine göre sanal çalışanlar yaratabilir, çalışan tiplerini kopyalayabilir, personele verilen ek gelir, eğitim gideri vb. gibi bütçe kalemlerinin tüm şirket ya da belirli bir organizasyon dahilinde hesaplanabilmesini sağlar. Öngörülen asgari ücret artış oranları, vergi dilimleri gibi kalemleri tanımlar; gerçek bordro hesaplatır. İcmal gibi çok çeşitli raporları sistemden alabilir. Kurum genel bütçe sistemine entegre olabilir.

  İşletme çalışanlarının ilgili dönemler bazında ihtiyaçlarının talebini yapabilmelerini ve bu taleplerin İK’ya iletilmesini sağlayan modüldür.

  Yöneticiler farklı bütçe çalışmalarını versiyon bazında ayrıştırabilir ve nihai kararlarını İK ya da bir üst yöneticisiyle paylaşabilirler.

  İnsan kaynakları çalışanlarının aday girişlerini yaptığı, açılan pozisyon talebine uygun adayları belirleyebildiği ve uygun adayların işe alım işlemlerini gerçekleştirdiği modüldür. Bu modül; adaya ait her türlü bilgi tutulabilmesini, mülakat ve referans görüşme sonuçlarının girilebilmesini sağlar. Aynı zamanda bu modülle kurumsal web adresine başvuran adayların bilgileri aday havuzuna aktarılabilir. Kurumun beraber çalıştığı kariyer portalleriyle kurum hesabı üzerinden entegrasyon sağlanabilir, ilgili adaylar sisteme aktarılabilir.

  İşletme çalışanları personel taleplerini iletebilirler, yöneticiler tarafından onaylandığı takdirde insan kaynakları tarafından işe alım süreçleri başlatılır.

  Yöneticiler süreci ve talepten iş teklifine kadarki her adımı takip edebilir.

  İnsan kaynakları çalışanlarının iş tanımlarını girdiği ve pozisyona uygun potansiyel adayları belirleyebildiği, süzebildiği modüldür.

  İşletme çalışanları bu modülde iş tanımlarını görüntüleyebilir.

  Yöneticilerin potansiyel adayları takip edebildiği modüldür.

  İnsan kaynakları çalışanları yetkinlikleri, hedefleri, tanımlama kurallarını ve süreçleri tanımladıktan sonra yetkinlik ve hedef değerlendirmesini gerçekleştirir. Bunu yaparken değerlendirme cetvelindeki skalalara bağlı kalarak performans puanını oluşturur. Çalışan görüşü, yönetici görüşü, performans puanı, eğitim ihtiyaçları, prim hesapları ve İK raporları gibi çıktılara kavuşur. Performans dönemi sonunda ise yetkinlik ve hedef kalibrasyonunu,  kalibrasyon matrislerini yapabilir

  İşletme çalışanları bu modülde kendilerini ve çalışma arkadaşlarını değerlendirebilir, yöneticisiyle toplantılar yapabilir ve performans sonucunu dönemsel ve yıllık olarak görüntüler.

  Yöneticiler kendisine bağlı çalışanların yetkinliklerini, potansiyellerini ve performanslarını izleme olanağı elde eder.

  İnsan kaynakları çalışanlarının eğitim organizasyonlarını oluşturduğu ve takip edebildiği modüldür. Bu modül kapsamında yapılan eğitimlere ait katılımcılar belirlenebilir, eğitim maliyeti, kaynağı, eğitmen gibi bilgiler takip edilebilir. Bununla birlikte alınan eğitimler bu modül üzerinden takip edilebilir ve performans sonucu alması gereken eğitimler otomatik olarak bu modüle aktarılabilir.

  İşletme çalışanlarının eğitim taleplerini sistem üzerinden yaptığı modüldür. Bu modülde; eğitim organizasyonları kullanıcılar tarafından takip edilebilir, eğitim ve eğitmen değerlendirme işlemleri yapılabilir, eğitim kataloğu oluşturulabilir, çalışanlar İK tarafından tanımlanmış eğitimleri alır, katalog üzerinden almak istediği eğitimleri seçebilir. Ayrıca eğitim izni, harcırah gibi konular otomatik olarak ilişkilendirilir.

  Yöneticiler kendisine bağlı çalışanların eğitim bilgilerini görme olanağı elde eder.

  İnsan kaynakları çalışanları bu modülde işletme çalışanlarının masraflarını takip edip kayıt altına alınmasını sağlar.

  İşletme çalışanlarının harcamalarını girebildiği ve harcama belgelerini ekleyebildiği modüldür.

  Yöneticiler kendisine bağlı çalışanların harcamalarını görebilir. Ayrıca tanımlanan iş akışına göre bu harcamaları onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir.

  İnsan kaynakları çalışanlarının çalışan üzerinde bulunan zimmetleri tarihçeli olarak takip ettiği ve raporladığı modüldür.

  İşletme çalışanlarının zimmet taleplerini yaptığı modüldür.

  İnsan kaynakları çalışanlarının 2-6 ay deneme süresini değerlendirdiği, oryantasyonun başarısını, işten çıkış mülakat sonuçlarını aldığı, herhangi bir konuda çalışma hakkında genel bilgi edinmek için ya da kişinin gelişimini takip etmeye yönelik belirli dönemlerde bilgi edinme süreçlerini yönettiği modüldür.

  İşletme çalışanları ilgili formları doldurur, görüşleri kurumla paylaşılır.

  Yöneticiler ise bağlı çalışanların gelişimlerini insan kaynaklarına iletirler.

  İnsan kaynakları çalışanlarının işletme çalışanlarından bordro, vize yazısı, resim vb. gibi isteklerini ve bu sürecin iş akışına uygun şekilde devamını sağlayan modüldür. Bu modül kapsamında elektronik dokümanlar alınıp gönderilebilir.

  İşletme çalışanlarının insan kaynaklarından her türlü taleplerini yapabildiği sistemdir.

  Yöneticiler süreç tanımına bağlı olarak çalışanların taleplerini görüp onaylama olanağına sahiptir.

  İnsan kaynakları çalışanlarının işletme içi her türlü (çalışan memnuniyeti, eğitim ihtiyacı ve verimliliği, çalışma saatleri vb.) anketi hazırladığı ve çalışanların anket sonuçlarını değerlendirdiği modüldür.

  İşletme çalışanları bu modülde insan kaynakları departmanının düzenlediği anketleri doldurur. 

  Yöneticiler düzenlenen anketlerin sonuçlarına göre süreçlerini iyileştirirler.

  İnsan kaynakları çalışanları işletme ve süreçlerle ilgili çalışanlarının önerilerini alır ve öneri değerlendirme sürecini takip eder.

  İşletme çalışanları işletme ve süreçlerle ilgili önerilerini sistem üzerinden yönetici ve insan kaynaklarına iletir.

  Yöneticiler önerilerin uygunluğunu ve görüşünü yazıp onaylar veya reddeder.

  İnsan kaynakları çalışanları bu modülde yöneticilerle paylaşılması istenen raporları oluşturur, paylaşır ve periyodik olarak yetki dahilinde dağıtabilir.

  İşletme çalışanları insan kaynakları departmanının kendisiyle paylaştığı raporları inceler.

  Yöneticiler kendisinin yetkisi dahilinde olan raporları değerlendirir.

  Teklif İste

  Size en uygun çözümü sunalım.

  Öner Bilişim İş Çözümleri

  İş Çözümleri

  Teklif İste