Bilişim Kamu HR

Bilişim AŞ ‘nin Bilişim Kamu HR ürünü,  kamu kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm personelin işlemlerini kapsar ve kurumun personel yönetimini en verimli şekilde yürütmesine imkan tanır. E- devlet entegrasyonlarıyla tam uyumludur.

Öner Bilişim

İş Çözümleri
0850 833 49 74

  İletişim bilgilerim ile irtibat kurulmasını kabul ediyorum.

  Genel Değerler

  Kamuya Özel

  Kamu personeline yönelik olarak tasarlanmış ve tüm kamu insan kaynakları süreçlerini desteklemektedir.

  Kullanıcı Dostu

  Kullanıcı dostu ekranları ile işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlayan yapıya sahiptir.

  Entegrasyon Kolaylığı

  İşlevler yönünden modüller arası tam bütünleşik olup dış kurumlarla da Web servisleri aracılığıyla entegre çalışır.

  Platform Bağımsız

  Platform bağımsızdır, kurumun kurulu herhangi bir alt yapı sistem yazılımında çalışabilir.

  Personel Evrakına Erişim Kolaylığı

  Kamu personeline ait evrakların elektronik ortamda evrak türlerine göre Bilişim Kamu HR sisteminde tutulması sağlanır. Bu sayede Personel Sicil Dosyasındaki ilgili evraklara kısa sürede ulaşılabilir ve görüntülenebilir.

  İşe Girişten Emekliliğe Personel Takibi

  Kamu Personelinin işe girişinden kurumdan ayrılışına kadar geçen tüm süreçleri takip eder ve terfi ve maaş hesaplama işlemleri gibi toplu halde yapılan işlemlerin çok hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılmasını sağlar. Böylelikle uçtan uca personel yönetimi işlemlerin yürütülmesi sağlanır.

  SGK- HİTAP ile Entegrasyon

  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sistemiyle web servisler aracılığıyla entegre çalışmakta olup gün içinde istenen zamanda personel bilgileri ile ilgili her türlü değişiklik, ekleme ve silme işlemleri otomatik olarak SGK HİTAP sistemine aktarır. Dış kurumdan, kuruma gelen personelin bilgileri de HİTAP sisteminden WEB servisleriyle okunup Bilişim Kamu HR sisteminin ilgili yerlerini otomatik olarak aktarılarak kullanıcıların tekrardan girme yükünden kurtarmış olur.

  Gelişkin Raporlama

  Kullanıcılar sistemde olmayan ve ihtiyaç duydukları liste raporlarını, programlama çalışmasına gerek kalmadan, koşullarını belirleyerek Excel formatında listeleri Bilişim Kamu HR’dan alma imkanına sahiptir. Ayrıca kamuda sık kullanılan tüm önden tanımlı farklı rapor listeleri mevcuttur.

  Bireysel İşlemler Sistemi

  Her personelin kendisine ait Özlük bilgilerini, bordro bilgilerini görebilmesine ve izin talebinde bulunabilmesine olanak sağlar.

  Esnek Parametrik Alt Yapı

  Esnek parametrik alt yapısıyla kurumların gereksinimleri, kanunlardan kaynaklanan değişiklikleri hızlı ve güvenilir biçimde kullanıcılar tarafından Bilişim Kamu HR üzerinden tanımlanarak giderilebilir. Sistemde yer alan Kadro, Atama, Terfi, İzin ve Bordro hesaplama gibi süreçlerde yaşanan sık değişiklikler bu sayede programlamaya gerek kalmadan kullanıcılar tarafından yapılabilir.

  Kullanıcı ve Personel Türüne Göre Güvenlik

  Tanımlanan kullanıcıların yetkilerine göre menülerin oluşması, personel türlerine ve birimlerine göre kullanıcılara sorgulama, kaydetme, güncelleme ve silme yetkilendirmesine imkan sunar.

  Modüller

  İnsan kaynakları, bu modülde kuruma ait kadroların personel türlerine, teşkilatlarına, birimlerine, unvan ve kadro derecelerine göre dolu boş durumlarının takibi ile tenkis-tahsis, iptal-ihdas gibi işlemlerin yapabilir ve raporları alabilir.

  İnsan kaynakları, personel ile ilgili tüm hareketleri yapabilir. Onaylanan atama işleminin türüne göre kişiye ait yeni kadro bilgisini dolu hale, eski kadrosunu boş hale getirmekte ve özlük bilgilerindeki ilgili alanlar sistem tarafından otomatik olarak doldurur, hareket bilgileri Bilişim Kamu HR tarafından HİTAP’a otomatik olarak gönderilir.

  İnsan kaynakları, personele ait temel personel bilgileri, adres ve telefon, ceza, almış olduğu eğitimler, fiili hizmet, görevlendirme, hizmet, hizmet borçlanması, kimlik, mal beyanı, mecburi hizmet, nüfus, ödül, öğrenim, pasaport, performans notu, sendika, yabancı dil, yakınlar, mahkeme kararları, açığa alınma bilgileri, tazminat bilgileri, unvan bilgileri, itibari hizmet ve istisnai hizmet  bilgilerini takip edebilir ve çeşitli raporları alabilir. Personelin HİTAP’la ilgili güncellenen bilgileri gün içerisinde WEB servisleri aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sistemine gönderilir, aktarılan bilgilerin takibini yapabilir, giden veya bir sebepten dolayı gitmeyen kayıtların raporlarını alabilir, kurumlar arası gelen personelin bilgilerinin HİTAP sisteminden otomatik olarak çekip Bilişim Kamu İnsan Kaynakları sistemindeki ilgili alanlara aktarır.

  Personele ait terfi işlemleri dönemlere göre sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Raporlarının alındığı, terfi sonucunun özlük bilgilerine göre sistem tarafından güncellendiği ve HİTAP’a otomatik olarak gönderildiği modüldür.

  Personele ait izin bilgilerinin takibinin yapıldığı, yıl bazında kazanılmış hak edilen izinleri ile devreden izinlerinin takip edilmesi ve her türlü izin türü bilgi girişinin yapıldığı; raporlarının alındığı modüldür. Bu modülde yıl bazında yasalara göre yıllık izin hak ediş süresi bilgileri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve raporları alınabilmektedir.

  Kamu personelinin disiplin cezası ve soruşturma süreçlerinin (adli ve idari) takibinin yapıldığı, disiplin suçundan dolayı almış olduğu cezalara ait süreçlerin takip edildiği modüldür.

  Tahakkukla ilgili bilgiler (Hesaplanan Ödemeler ve Matrahlar, Hesaplama Durumu, Banka, Ödeme, Kesinti, İndirim, Getirdiği Matrah, Sendika, Takipli Kesinti, Otomatik Bes vb.) yıl ve ay bazında tutulur. Tahakkuku etkileyen bilgilerin toplu aktarım işlemi kullanılarak hesaplanacak bordroyu etkileyen bilgiler otomatik olarak sistem tarafından terfi, izin, kadro ve çocuk gibi bilgilerine bakılarak oluşturulur. Bordro hesaplanacak yıl ve aya göre aylık maaş, fark, borç, ikramiye gibi bordro türlerine ve tiplerine göre hesaplanma işlemlerinin sistem tarafından  otomatik olarak hesaplanır. Yasal bordro raporlarının alınır, parametrik, esnek yapısı sayesinde kanundan kaynaklanan değişikliklerin anında kullanıcı tarafından sistemde tanımlanarak ve bordrosunun hesaplatıldığı modüldür.

  Kanundan kaynaklanan değişiklikler ve ihtiyaç duyulan eklemeler programlamaya gerek kalmadan anında kullanıcılar tarafından sisteme tanımlanır.

  Kullanıcıların sistemde olmayan ve ihtiyaç duydukları yeni listeleri Excel formatında alabileceği, programlama bilgisine gerek kalmadan raporda çıkacak alanları ve koşulları belirleyebildiği modüldür. Bu modülde kullanıcılar oluşturmuş oldukları raporların koşullarını sisteme kayıt edebilmekte ve sonrasında bunlara tekrar ulaşabilmektedir.

  Bilişim Kamu HR Bireysel İşlemler Sistemi bir self servis çözümdür. Kurum personeli sistem üzerinden kendi özlük bilgilerini görebilir, izin talebinde bulunabilir veya geçmişe dönük bordro raporlarını alabilir. İzin talebindeki onay sürecinin de sistem üzerinden gerçekleştirir.

  Teklif İste

  Size en uygun çözümü sunalım.

  Öner Bilişim İş Çözümleri

  İş Çözümleri

  Teklif İste