Yıpranma Payı Nedir? Kimlere Verilir? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

Yıpranma Payı Nedir? Kimlere Verilir?

Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemine bağlı çalışanlara ödenen, belirli meslek gruplarındaki çalışanların mesleki tecrübesi, çalışma süresi, çalışma şartları ve sağlık durumu gibi faktörlere göre mesleklerindeki zorlu ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle yaşadıkları yıpranma ve yorgunluğun bir telafisi olarak o meslek grubundaki kişilere maddi olarak destek verilir. Yıpranma payı, özellikle emeklilik öncesi dönemde çalışanların maddi olarak rahatlamalarını ve daha az yorulmalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. Bu sayede, çalışanlar mesleki yıpranmalarını daha az hissedilmekte ve emeklilik dönemini daha rahat geçirilebilmektedir. Ancak yıpranma payı uygulaması, bazı eleştirilere de maruz kalmaktadır. Bazı kişiler, yıpranma payının sadece belirli meslek gruplarına verilmesini haksızlık olarak değerlendirmektedirler. Ayrıca, yıpranma payı uygulamasının maliyetinin yüksek olması ve bu maliyetin emeklilik sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceği de eleştiriler arasında yer almaktadır. 

Yıpranma Payı Nedir?

Yıpranma payı, belirli meslek gruplarında çalışanların mesleklerinde emeklilik öncesi yaşadıkları yıpranma ve yorgunluğun bir telafisi olarak ödenen bir tür maddi destektir. Bu destek, Türkiye’de 2008 yılında başlatılmıştır.

Yıpranma payı, çalışanların yıpranmışlık durumunu tespit etmek ve bu payı hak edenlere ödemek amacıyla oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Komisyon, çalışanın mesleki tecrübesi, çalışma süresi, çalışma şartları ve sağlık durumu gibi faktörleri dikkate alarak yıpranma payı tutarını belirlemektedir.

Yıpranma payı uygulaması, özellikle belirli meslek gruplarında çalışanların mesleklerinde yoğun ve zorlu çalışma koşullarına maruz kalmaları nedeniyle erken yaşta emekli olmalarını ve daha önce emekli olmaları durumunda daha az maaş alacaklarını engellemek amacıyla başlatılmıştır. Bu nedenle, yıpranma payı tutarının belirlenmesinde, çalışanın mesleki tecrübesi, çalışma süresi, çalışma şartları ve sağlık durumu gibi faktörlerin yanı sıra emeklilik yaşı da dikkate alınmaktadır.

Yıpranma payı tutarının belirlenmesi için kullanılan yöntemler, her meslek grubu için farklılık göstermektedir. Örneğin, sağlık sektöründe çalışan bir hemşirenin yıpranma payı tutarı, çalıştığı yılların sayısına, çalışma koşullarına ve sağlık durumuna göre değişebilir. Hemşirenin çalışma koşulları zorlu ise, mesleki tecrübesi yüksek ise ve sağlık durumu da etkilenmiş ise yıpranma payı tutarı daha yüksek olabilir. Benzer şekilde, güvenlik güçleri personeli için de yıpranma payı tutarı, mesleki tecrübe, çalışma süresi, çalışma şartları ve sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenmektedir.

Sonuç olarak, yıpranma payı uygulaması, belirli meslek gruplarındaki çalışanların mesleklerindeki yıpranmalarını telafi etmek ve emeklilik dönemlerinde daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Yıpranma payı tutarı, çalışanın mesleki tecrübesi, çalışma süresi, çalışma şartları ve sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenmekte ve emeklilik döneminde alınacak aylık tutarına yansıtılmaktadır. Ancak yıpranma payı uygulamasının sadece belirli meslek gruplarına verilmesi ve maliyetinin yüksek olması, bazı eleştirilere neden olmaktadır.

Yıpranma Payı Kimlere Verilir?

Yıpranma payı, genellikle belirli meslek gruplarında çalışanlara verilmektedir. Bu meslek grupları, yüksek riskli ve yorucu işlerde çalışanlar olarak tanımlanabilir. Yıpranma payı uygulamasından yararlanabilecek meslek grupları arasında şunlar yer almaktadır:

 • İşçiler: Yıpranma payı genellikle işçiler için uygulanmaktadır. İşçilerin yaptığı işler, genellikle ağır fiziksel çalışma gerektirir ve uzun süreli çalışmalar sonucu yıpranmalarına neden olabilir. Özellikle inşaat, madencilik, metal işleri, tarım ve gıda işletmeleri gibi sektörlerde çalışan işçiler, yıpranma payından yararlanabilirler.
 • Sağlık çalışanları: Sağlık çalışanları da yıpranma payı uygulamasından yararlanabilecek meslek grupları arasındadır. Sağlık çalışanlarının işleri, uzun çalışma saatleri, stresli çalışma ortamları ve zorlu çalışma koşulları gerektirir. Bu nedenle, doktorlar, hemşireler, paramedikler, sağlık teknisyenleri ve diğer sağlık çalışanları yıpranma payından yararlanabilirler.
 • Öğretmenler: Öğretmenler de yıpranma payından yararlanabilecek meslek grupları arasındadır. Öğretmenlerin işleri, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyinde, zorlu bir disiplin ortamında uzun saatler boyunca çalışmayı gerektirir. Bu nedenle, öğretmenler de yıpranma payı uygulamasından yararlanabilirler.
 • Güvenlik güçleri: Güvenlik güçleri, özellikle polis ve askerler, yıpranma payından yararlanabilecek meslek grupları arasındadır. Güvenlik güçleri, zorlu çalışma koşulları ve yüksek riskli işler nedeniyle mesleki yıpranmalar yaşayabilirler.
 • İtfaiyeciler: İtfaiyeciler, yangın, su baskını, doğal afet ve benzeri acil durumlar sırasında insanların hayatlarını kurtarmak ve mal kaybını önlemek için görev yaparlar. Bu görevler sırasında maruz kaldıkları yüksek riskler nedeniyle yıpranma payı alabilirler.
 • Maden işçileri: Maden işçileri, yeraltı madenlerinde çalışarak madenlerin çıkarılmasına ve işlenmesine katkı sağlarlar. Bu işler sırasında maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik stres nedeniyle yıpranma payı alabilirler.
 • Diğer meslekler: Yıpranma payı uygulamasından yararlanabilecek diğer meslek grupları arasında, posta dağıtıcıları, pilotlar, denizciler ve diğer yorucu işlerde çalışan meslek grupları yer almaktadır.

Yıpranma Payını Alma Hakkı Nasıl Kazanılır?

Yıpranma payı almak için bazı şartlar vardır ve bu şartları sağlayan çalışanlar, yıpranma payından yararlanabilirler. Bu şartlar genellikle şunlardır:

 • Çalışma süresi: Yıpranma payı almak için belirli bir çalışma süresini tamamlamak gerekmektedir. Çalışma süresi, farklı meslek grupları için değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 25 yıldır.
 • Yaş şartı: Bazı durumlarda, yıpranma payı için yaş şartı da aranabilir. Yaş sınırı, yine meslek gruplarına göre değişebilir.
 • Mesleki riskler: Yıpranma payı, yüksek riskli ve yorucu işlerde çalışanlar için uygulanmaktadır. Bu nedenle, yıpranma payından yararlanabilmek için mesleki risklere maruz kalmak gerekmektedir.
 • Sigortalılık süresi: Bazı durumlarda, yıpranma payından yararlanmak için belirli bir sigortalılık süresini tamamlamak gerekebilir.
 • Belge/raporlama: Yıpranma payı almak için gerekli belgelerin sağlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında, çalışanın mesleki risklere maruz kaldığını gösteren doktor raporu, işçinin çalışma süresi ve sigortalılık süresini belirten belgeler yer alabilir.

Yıpranma payı için başvurular, genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmaktadır. Başvuru işlemleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için SGK müdürlükleri veya SGK’ nin internet sitesi ziyaret edilebilir. Başvuru sonucu, başvuranın şartlarına uygun olarak değerlendirilerek, yıpranma payı belirlenir ve çalışanın maaşına yansıtılır.

Yıpranma Payı Kapsamında Olup Haktan Yararlanamayanlar Ne Yapabilir?

Yıpranma payı, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar için tanınan bir hak olup, bu meslek grupları arasında özellikle maden işçileri, sağlık çalışanları, öğretmenler, güvenlik görevlileri, kamu çalışanları ve bazı özel sektör işçileri bulunmaktadır. Ancak, yıpranma payı kapsamında olup haklardan yararlanamayan çalışanlar da vardır.

Yıpranma payı uygulamasından yararlanamayan çalışanların en yaygın nedeni, sigortalılık süresini tamamlamamış olmalarıdır. 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayamayan çalışanlar, ne yazık ki yıpranma payından yararlanamamaktadır. Bununla birlikte, bazı meslek gruplarındaki çalışanlar için sigortalılık süresi daha az da olsa yıpranma payı hakkı tanınabilmektedir.

Yıpranma payı kapsamında olmayan veya haklardan yararlanamayan çalışanlar, öncelikle çalıştıkları işyerinde veya sendikalarında konuyu gündeme getirebilirler. Ayrıca, ilgili meslek odaları veya sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçerek konu hakkında bilgi alabilirler.

Sonuç olarak, yıpranma payı kapsamında olmayan veya haklardan yararlanamayan çalışanlar için çözüm yolları bulunmaktadır. Bu çalışanlar, konuyu gündeme getirerek, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları veya hükümet yetkilileri ile iletişime geçerek haklarını arayabilirler. Ancak, bu sürecin uzun ve zorlu olabileceği de unutulmamalıdır.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.