İK Programı Modülleri Nelerdir ? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

İK Programı Modülleri Nelerdir ?

IK Yazılımı Modülleri Nelerdir

Her büyüyen ve gelişen organizasyonun temel hedeflerinden biri, verimlilik ve etkinliklerini artırmaktır. Çalışanların performansını iyileştirmek, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, işe alım süreçlerini optimize etmek ve daha birçok İK sürecini başarılı bir şekilde yönetmek, organizasyonların sürdürülebilir büyüme ve başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir. İşte tam bu noktada İnsan Kaynakları (İK) Programları ve içerdikleri güçlü modüller devreye giriyor. İK Programları, bir organizasyonun insan kaynakları yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. İK programları, çeşitli modüllerden oluşur ve her bir modül, İK profesyonellerinin belirli bir İK sürecini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Peki bu İK Programı modülleri nelerdir ayrıntılarıyla inceleyelim;

Özlük Yönetimi Modülü

Çalışanların temel bilgilerini ve özlük kayıtlarını yönetir. Bu modül, çalışanların kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, sosyal güvenlik numaraları, işe giriş-çıkış tarihleri gibi bilgileri içerir. Ayrıca iş sözleşmeleri, işe alım evrakları ve performans belgeleri gibi önemli dokümanları da saklar. İK departmanı tarafından personel dosyalarının düzenlenmesi ve güncellenmesi bu modül üzerinden yapılır.

Bordro Yönetimi Modülü

Çalışanların maaş ve özlük bilgilerini yönetir. Bu modülde çalışanların maaşları, primleri, kesintileri ve vergi bilgileri gibi maliyet unsurları hesaplanır. Bordro hesaplamaları, izinler ve devamsızlık gibi faktörlerle de ilişkilendirilir. Ödeme süreçleri, raporlamalar ve maaş dökümleri bu modül üzerinden gerçekleştirilir. Bordro Takip Programını incelemek için tıklayınız

Performans Değerlendirme Modülü

 Çalışanların performansını değerlendirmek için kullanılır. Bu modülde çalışanların belirlenen hedeflere ne kadar uygunluk gösterdiği, performansları ve yetkinlikleri değerlendirilir. Geribildirimler, hedef belirleme ve performans planlaması gibi süreçler bu modülde yönetilir. İK yöneticileri ve yöneticiler, çalışanların gelişimini takip eder ve gerektiğinde eğitim ihtiyaçlarını belirler.

360 Derece Değerlendirme Modülü

Çalışanların performansını ve gelişimini kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir araçtır. Yalnızca doğrudan yöneticileri değil, çalışanın etrafındaki diğer kişiler, yani yöneticileri, meslektaşları ve hatta alt kademe çalışanları tarafından da değerlendirme yapılır. Bu yöntem, çalışanlara daha objektif ve kapsamlı geribildirim sağlar ve kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunur

İzin Yönetimi Modülü

Çalışanların izin taleplerini ve kullanımlarını takip eder. Bu modülde çalışanlar, izin taleplerini çevrim içi olarak yapabilir ve yöneticilerden onay alabilirler. İzin kredileri, izin türleri ve izin kullanımı gibi bilgiler bu modül üzerinden izlenir. İzin raporları ve devamsızlık takibi de bu modülde gerçekleştirilir.

Harcırah Modülü

 Çalışanların iş seyahatleri ve masraflarının yönetimi için kullanılır. Bu modülde çalışanların seyahat masrafları, harcama onayları ve ödemeleri izlenir. Seyahat bütçeleri ve harcama politikaları bu modülde tanımlanır.

Bütçe Modülü

İK departmanının ve organizasyonun İK harcamalarını planlaması ve yönetmesi için kullanılır. Bu modülde İK için ayrılan bütçeler, maaş giderleri, eğitim maliyetleri ve diğer İK harcamaları izlenir. Bütçe raporları ve analizleri bu modülde gerçekleştirilir.

Eğitim Modülü

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek ve eğitim etkinliklerini takip etmek için kullanılır. Bu modüldeki eğitim takvimi, eğitim materyalleri, eğitim etkinlikleri ve katılımcı bilgileri gibi bilgiler izlenir. Eğitim sonuçları ve etkinliği değerlendirme gibi işlemler de bu modülde yer alır.

İşe Alım Modülü

Adayların iş başvurularını takip ederek, işe alım süreçlerini yönetir. Bu modülde iş ilanları, adayların başvuruları, mülakat takvimi ve iş teklifleri gibi işe alım süreçleri izlenir. Aday değerlendirmeleri ve mülakat sonuçları bu modülde saklanır.

Anket Modülü

Çalışan memnuniyetini ölçmek, geribildirim almak ve organizasyon içi anketler düzenlemek için kullanılır. Anketler, çalışan görüşleri, çalışma ortamı değerlendirmeleri ve organizasyonun genel performansı gibi konuları kapsar. Elde edilen veriler, işe alım süreçleri, eğitim planlamaları ve çalışan performansı gibi alanlarda iyileştirmeler yapmak için kullanılır.

Görev Tanımları Modülü

İş tanımlarını ve görevlerin detaylarını saklar. Bu modülde çalışanların görev tanımları, sorumlulukları, yetkileri ve performans ölçütleri gibi bilgiler yer alır. Görev tanımları, işe alım, performans yönetimi ve eğitim gibi süreçlerde kullanılır.

Zaman Yönetimi Modülü

Çalışanların çalışma saatlerini ve devamsızlık durumlarını takip eder. Bu modülde çalışanların günlük çalışma saatleri, izinler, geç kalmalar ve devamsızlık gibi bilgiler izlenir. Bu veriler, bordro hesaplamaları ve performans değerlendirmeleri için kullanılır.

Fazla Mesai Modülü

Çalışanların fazla mesai saatlerini takip eder ve ödeme süreçlerini yönetir. Bu modülde çalışanların fazla mesai talepleri, onayları ve fazla mesai ücretleri gibi bilgiler izlenir.

Yetenek Yönetimi Modülü

Organizasyonun yetenek havuzunu oluşturmayı, yetenekli çalışanları tespit etmeyi ve kariyer gelişimlerini yönetmeyi sağlar. Bu modülde, işe alım için geleceğin liderleri ve kilit pozisyonları için adaylar belirlenir. Halef planlaması ve yedekleme stratejileri ile organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları için yetenekli çalışanlar hazırlanır.

İş Analitiği Modülü

Bu modül, büyük veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak organizasyonun İK verilerini analiz eder. İş analitiği, personel performansını, memnuniyeti, devamsızlık oranlarını ve diğer İK metriklerini izler. Bu sayede İK yöneticileri, veri tabanlı kararlar alabilir ve stratejik planlamalar yapabilir.

Onboarding (Uyum) Modülü

Onboarding modülü, yeni çalışanların kuruma hızlı ve etkili bir şekilde adapte olmalarını sağlayan bir süreç yönetir. Eğitim materyalleri, hoş geldin mesajları ve yönlendirmeler gibi içerikleri sunarak yeni çalışanların uyum sürecini kolaylaştırır.

İzin ve Devamsızlık Yönetimi Modülü

İzin ve devamsızlık yönetimi, çalışanların izin taleplerini ve devamsızlık durumlarını izler. Çalışanların izin kullanımı, izin kredileri ve hastalık izinleri gibi süreçleri otomatikleştirir.

İK Programı Modülleri, organizasyonların insan kaynakları süreçlerini optimize etmelerine ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur. Doğru İK programı seçmek, organizasyonların İK süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır.

Öner Bilişim olarak şirketinize değer katacak modüllerimizi incelemek için buraya tıklayın. 

Ayrıca Öner Bilişim olarak sunduğumuz BilişimHR insan kaynakları ve BilişimBordro yazılımı ile sizler de işletmenizin esnek yan haklar ve daha birçok İK süreçlerini hızlı ve etkin bir şekilde uçtan uca yönetebilirsiniz.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.