İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) Nedir? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM), sektörde yaygın kullanımı olan İngilizce adıyla Human Resources Management (HRM), bir işletmenin işe alım, personel yönetimi, özlük, izin modülü, bordro, masraf yönetimi, eğitim, performans, anket, fazla mesai, zaman yönetimi ve onboarding ile ilgili bütün süreçleri tanımlayan faaliyetlerinin bütünüdür.

Genel olarak HRM, işletmedeki  personelin verimliliğini arttırmak için sürecin tüm odaklarını birbiriyle bağlayan önemli bir oluşumdur. İnsan Kaynakları Yönetimi ile şirketin gelecekteki  planlanmış olan hedeflerine etkin olarak ulaşabilmesi için doğru bir strateji  oluşturulması hedeflenir.

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Evrimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, iş dünyasında 1960’lı yıllardan itibaren adından söz ettirmeye başlamıştır. Organizasyonların sorunsuz ve belirli bir düzen içinde sağlanmasını hedef almıştır ve hala almaktadır.

1970’li yıllarda  İnsan Kaynakları Yönetiminde,  ‘ödül’ ve’ potansiyel kaynak sağlama’ kavramları ön plana çıkmaktadır.

1980’li yıllara geldiğimizde  çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmak için olan ‘bağlılık’ ve çalışanın verimliliğini arttırmak için olan ‘motivasyon’ kavramları ön plana çıkmıştır.

1990’lı yıllardan itibaren World Wide Web (www) kavramının hayatımıza girmesinden sonra HRM, bilgi sistemleri ile bütünleşerek farklı bir boyut kazanmıştır.

2000’li yıllara geldiğimizde ve günümüzde, kapsamlı yazılım programlarıyla yürütülen bütün HRM operasyonları,  işletmenin vizyon ve misyonundan yola çıkarak hedeflerine ulaşmasında kilit nokta olarak yer alır.

HRM

HRM

İnsan Kaynakları Yönetimi Alt Birimleri

İşe Alım

Her departmanın ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini göz önüne alıp işe alım yaparak eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Süreç, çalışan ihtiyacı olan departman ile iş birliği içinde yürütülmektedir. Mülakat Formlarının oluşturulmasından, Mülakat süreçlerine ve İş Teklifi aşamasına kadar uzun soluklu bir yol izlenmektedir. İş Teklifini kabul eden aday evrak süreçlerini başlatır ve Oryantasyon eğitimlerine dahil edilir.

Performans Yönetimi

İşe alım sürecinden sonra en önemli nokta, çalışanımızın en verimli şekilde çalışmasına olanak sağlayacak bir ortam yaratmamızdır. Çalışandan istenilen verim alınmadığı durumlarda bu olumsuzluğa sebep olan faktörleri düzeltmeye çalışmalıyız. Motivasyonu yükseltme hedefi olan uygulamaların gerçekleştirilebilmesi amaçlanabilir.

Performans Yönetiminde en önemli amaç çalışandan en üst seviyedeki verimi alabilmektir. Günümüzdeki  İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışında en önemli sayabileceğimiz faktör, çalışanını en iyi şekilde anlayarak onun motivasyonunu yükseltmektir. Yükselttiğiniz motivasyon sayesinde çalışanınızın iş verimini arttırabilirsiniz.

Eğitim ve Kariyer Yönetimi

Şirketinizin ve şirketinizde çalışan kişilerin gelecek için olan planlarına yönelik aksiyonlar alırlar. Bir analiz sürecinden sonra ihtiyaç olan noktaları belirleyip buna yönelik çalışmalar yaparlar. Çalışanlarına yönelik eğitim süreçleri gerçekleştirerek, potansiyellerini arttırmalarını hedeflerler.

Bordro ve Özlük (Ücretler ve Yan Haklar)

Çalışanların her ayın sonunda beklediği ödülleri olan maaşları Bordro birimi tarafından yapılır. Yol ve yemek destekleriniz, Sağlık sigortalarınız gibi tüm yan haklarınız yine Bordro ve Özlük birimi tarafından elinize ulaşmaktadır.

İnsan Kaynakları Analitiği ve Raporlama

İş hayatının birçok alanında olduğu gibi İnsan Kaynakları(İ.K.)  Yönetimi alanında da Raporlamalardan yararlanırsınız.

İ.K. raporlaması, şirketinizdeki çalışanlarınızın genel profili hakkında başlangıç seviyesinde temel  bilgiler ve tüm kapsamlı bilgilere ulaşmanızı sağlamaktadır.

İ.K. Analitiği, şirketinizin İnsan Kaynakları Yönetimindeki tüm bilgileri toplayarak İ.K.’daki  süreçler hakkında daha geniş açılı bir bakış açısı oluşturmanızı sağlamaktadır.

İzin

İnsan Kaynaklarında İzin Yönetimi, ücretli veya ücretsiz izin süreçlerine tanımlanmış hak edilmiş izin, yıllık izin ve süt izni gibi çalışanlarınıza verdiğiniz izinleri detaylı olarak takip etmeniz ve raporlamanızdır. Günümüzde bu süreçler kapsamlı yazılım programları ile kolayca pratik hale getirilebilmektedir.

Masraf Yönetimi

Bir şirkette çalışanların belgeli harcama süreçlerinin takip edilmesi ve bütçelerin bu duruma göre organize edilmesine masraf yönetimi denir. Gelişen dünya ile beraber şirketlerin de gelişim göstermesi gerekmektedir. Bu zorlu rekabet ortamında başarı elde edebilmek için birçok harcamada bulunulmaktadır. Bu maliyetlerden bazıları yapılan seyahatler, yeme ve içme, şirket adına alınan herhangi bir hizmet vb. harcamaları kapsamaktadır.

Anket

Şirketteki çalışan memnuniyeti ve şirket içerisindeki yapılacak düzenlemeler ya da değişiklikler için çalışanların fikir ve önerilerinin alınması gibi geri bildirim isteyen süreçlerin İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından kolay şekilde tespit edilebilmesi adına yapılan bir uygulamadır.

Fazla Mesai

İş Kanunu’nun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalara fazla mesai denmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63’üncü maddesine göre bir işçinin çalışma süresi haftada en fazla kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. Aksi kararlaştırılmadıkça 45 saatlik olan bu çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bir şekilde bölünerek uygulanır. Ancak, taraflar arasında her gün için ayrı mesai süreleri de kararlaştırılabilir. Çalışma biçimi ne şekilde olursa olsun, işçinin haftalık 45 saati aşan çalışması, fazla çalışma olarak adlandırılır.

Zaman Yönetimi

İş yaşantımızda başarı elde edebilmemiz için zaman yönetimine dikkat etmek gerekmektedir. Zamanın değerini bilmek ve verimli bir şekilde kullanmak daha az zamanda daha çok iş yapabilmenize olanak sağlamaktadır. Doğru yapılan İnsan Kaynakları zaman yönetimi, doğru zamanda doğru projeye yer vermektir.

İlginizi çekebilir: İK Yazılımında Zaman Yönetimi

Onboarding

İşe yeni alınmış olan çalışanın şirketine, çalışmaya başlayacağı departmanına ve yapacağı iş süreçlerine adapte edilerek şirkete olan katkısını en kısa sürede en verimli seviyeye ulaştırmak için uygulanan işe uyum programlarıdır.

 

Tek bir cümle ile özetleyecek olursak:

İnsanın varlığını gösterdiği her oluşumda İnsan Kaynakları Yönetimine ihtiyaç vardır.

İnsan kaynakları ürünümüz hakında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.